Każdy z nas ma sprawy, które chciałby zrealizować bądź zakłada sobie cele do realizacji. Niestety w zazwyczaj kończy się na momencie wyznaczania sobie celów.