Muzyka z pewnością stanowi dość szczególny gatunek sztuki. Dla niektórych ludzi jest to właściwie najważniejsza część ich życia codziennego, zaś sami artyści w wielu przypadkach rosną w ich oczach do miana istnych bogów.