Od wieków ludziom bez przerwy towarzyszy jakaś muzyka, tak naprawdę obecna jest ona na każdym kroku. Dziś muzyka pełni przede wszystkim funkcję rozrywki, ale do niedawna miała także duże znaczenie w religii.