W minionych niedawno latach niezmiernie duża część naszego społeczeństwa zdecydowała się na emigrację. Taki stan myśli bez wątpienia był uzależniony niskim rozwojem gospodarki oraz przeciętnymi płacami, które efektywnie demobilizowały wszystkich przed odnalezieniem jakiejkolwiek pracy w kraju. Trzeba także wyraźnie przyznać, że w większości byli to ludzie młodzi, którzy zostawili swoje kontakty i wyemigrowali by poczciwie żyć.