Niewątpliwie nie tylko współcześnie, ale także już od wielu lat, są takie ceremoniały, które praktykowane są od licznych pokoleń i po prawdzie nie ma potrzeby, aby coś przekształcać. Jest to w rzeczy samej wyjątkowo fajne i może być w samej rzeczy ożywcze dla ludzi z innych cywilizacji a także innych narodowości.