Niewątpliwie nie tylko obecnie, ale także już od bardzo dawna, są takie obyczaje, jakie praktykowane są od licznych pokoleń i faktycznie nie ma potrzeby, by coś zmieniać. Jest to oczywiście niezmiernie kultowe i może być w samej rzeczy inspirujące dla osób z innych cywilizacji i innych narodowości.