W minionych niedawno latach bardzo znaczna część naszego społeczeństwa zdecydowała się na wyjazd zagraniczny. Taki stan rzeczy bez wątpienia był uwarunkowany małym rozwojem gospodarki oraz nieatrakcyjnymi płacami, które efektywnie demobilizowały wszystkich przed znalezieniem jakiejkolwiek pracy w kraju. Trzeba podobnie jasno przyznać, że w dużej mierze byli to ludzie młodzi, którzy pozostawili swoje znajomości i wyjechali by godnie żyć.