Zaproszenia ślubne wysłane przez maila lub wykonane solo przez polecony program? Tak, można zrobić to w ten sposób i nie jest to żart z tradycyjnego sposobu zapraszania gości – w świecie nowych technologii wykonujemy to na przykład w ten sposób.