Czy posiadamy pamiątki z miejsc w których zjawiliśmy się? Jeżeli wiele jeździmy oraz kochamy później wspominać te wyjazdy, to z pewnością, chcemy tak wybierać pamiątki, by były niesamowite i aby jak najwięcej mówiły nam o konkretnym miejscu. Ewentualności przeważnie będzie dużo, przez to warto się uważnie przypatrywać straganom oraz sklepom z pamiątkami, żeby posiadać pewność, że kupujemy to, co wciąż sympatycznie będzie nam się kojarzyło z danym miejscem.