W obecnych realiach polska znacznie bardziej przypomina państwa zachodnie, które to przecież do niedawna były dla nas niedogonionym marzeniem o wygodnym życiu. Obecnie, dzięki optymalnej sytuacji ekonomicznej, Polska ma się dobrze przez co mieszkańcom żyje się łatwiej.