W dzisiejszych realiach polska znacznie mocniej przypomina państwa zachodnie, które to przecież do niedawna były dla nas niedoścignionym marzeniem o dostatnim życiu. Współcześnie, dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej, Polska ma się dobrze przez co mieszkańcom żyje się łatwiej.