Fakt oznajmujący o niniejszym, że promocja jest motywacją handlu znany jest na kompletnym globie od bardzo dawnych czasów. Z upływem lat zmieniały się jednak postaci reklamy poszczególnych produktów.