Znajomość języków obcych okazuje się być naprawdę wymagana