Już jako dziecko z zapałem ozdabiałeś meble w swoim pokoju wszelkimi malunkami, co nie zawsze spotykało się z uznaniem ze strony rodziców.