Już jako dziecko z werwą ozdabiałeś meble we własnym pokoju różnorodnymi malunkami, co nie każdorazowo spotykało się z aprobatą ze strony dorosłych.