Sporo instrumentów, w szczególności z grupy instrumentów dętych ma swoją historię związaną z wojskiem lub rycerstwem. Stosowano je do ostrzegania przed wrogiem, zwabiania bądź odstraszania dzikich zwierząt, świętowania zwycięstwa lub opłakiwania porażki.